Menu
Obec Petrůvky
ObecPetrůvky

Obecní úřad Petrůvky

 • ​​ Petrůvky č.p. 3
 • ​​ +420 568 862 189
 • ​​ petruvky@tiscali.cz
 • ​​ Úřední hodiny
  PO 17:00 - 19:00 hod

Ochrana, rizika a nebezpečí

Hasičský záchranný sbor

    Kraje Vysočina

            Ke Skalce 32. 586 04 Jihlava

 

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM – (IZS)

 

Základními složkami Integrovaného záchranného systému (IZS) jsou Hasičský záchranný sbor ČR, Jednotky požární ochrany  zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, Zdravotnická záchranná služba a Police ČR.

Základní složky IZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě události. Za tímto účelem provozují linky tísňového volání a své síly a prostředky rozmísťují po celém území České republiky.

 

Hasičský záchranný sbor ČR              -        150

 

 

 • chrání životy a zdraví obyvatel, majetek před požáry a poskytuje pomoc při mimořádných událostech

   

   

   

  Zdravotnická záchranná služba          -        155

 • poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou péči (péče o postižené na místě vzniku jejich úrazu nebo náhlého onemocnění a během jejich dopravy k dalšímu odbornému ošetření)

   

   

  Policie ČR                                              -        158

 • plní úkoly ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti v rozsahu vymezeném ústavními zákony, zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy

   

   

  Jednotné evropské číslo tísňového volání                      -        112

   

 • usnadňuje volání cizincům a lze jej použít při rozsáhlejších mimořádných událostech,

 • je použitelné v 15 státech EU,

 • umožňuje lokalizovat místo volajícího

 

 

VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA

 

Obyvatelstvo je před hrozící nebo již nastalou mimořádnou událostí varováno kolísavým tónem sirény v délce 140 vteřin, který se nazývá „Všeobecná výstraha“.

 

 

Zvuk sirény – Všeobecná výstraha“ znamená vždycky nějaké nebezpečí. Upozorňuje, že může dojít nebo již došlo k mimořádné události, která ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí.

 

Co mám dělat, když zazní varovný tón „Všeobecná výstraha“ ?

 

 1. Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Jestliže cestujete automobilem, zaparkujte a vyhledejte úkryt.

 2. Zavřete všechny dveře a okna. Může se jednat o únik toxických látek - plynů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.

 3. Zapněte rádio, nebo televizi. Informace co se stalo, proč byla siréna spuštěna a co máte dělat dále se dozvíte v mimořádných zpravodajských relacích hromadných informačních prostředků. Tyto informace mohou být sdělovány i obecním rozhlasem.

   

  Český rozhlas Jihlava               FM 87,9 MHz

  Český rozhlas Radiožurnál      FM 90,7 MHz

  Rádio Vysočina                         FM 94,3 MHz

  Rádio Blaník                             FM 98,6 MHz

   Rádio Impuls                            FM 100,3 MHz

 

EVAKUACE

 

Evakuace je přemístění osob, zvířat, a věcných prostředků z míst ohrožených mimořádnou událostí na bezpečné místo, kde je pro evakuované obyvatelstvo zajištěno náhradní ubytování,  a stravování.

 

O způsobu provedení evakuace se dozvíte z vysílání Českého rozhlasu, České televize nebo z obecního rozhlasu. Všechno je závislé na konkrétní situaci, ale vždy je nutné respektovat nařízený způsob evakuace, aby nedošlo ke zbytečné panice a dopravním problémům.

 

Co mám dělat při opuštění bytu (domu)?

 

EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO - ke stažení

 

 1. uhaste otevřený oheň v topidlech

 2. vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček)

 3. uzavřete přívod vody a plynu

 4. ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt (dům)

 5. dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou

 6. kočky a psy si vezměte s sebou (v uzavřených schránkách)

 7. ostatní domácí zvířata, nechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou

 8. vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt, na dveře dejte oznámení, že jste jej opustily a dostavte se na určené místo

   

  Co mám mít v evakuačním zavazadle?

   

  Základní trvanlivé potraviny, pitnou vodu, předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor (otvírač na konzervy), osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti, přenosné rádio s rezervními bateriemi, mobilní telefon (nabíječka), toaletní a hygienické potřeby, léky, svítilnu, náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel (přikrývku), kapesní nůž, zápalky, šití, hračky (kniha) pro děti.

  Zavazadlo označte visačkou se jménem a adresou.

 

IMPROVIZOVANÁ OCHRANA 

 

K bezprostřední ochraně před toxickými účinky nebezpečných látek se lze chránit improvizovanými prostředky pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla.

 

Improvizovaná ochrana osob se použije v případech:

 

 

 1. Únik ze zamořeného území

 2. Překonání zamořeného prostoru

 3. Evakuace obyvatelstva

   

 4. K ochraně dýchacích cest použijte navlhčenou roušku (složený kapesník, ručník, utěrka) přiložením na nos a ústa. Roušku upevněte v zátylku šálou či šátkem.

 5. Hlavu chraňte čepicí, šátkem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk.

 6. Oči chraňte brýlemi (lyžařskými, plaveckými či motoristickými). Větrací průduchy přelepte větrací páskou. V případě že nejsou tyto brýle k dispozici chraňte oči přetažením průhledného igelitového sáčku přes hlavu a jeho stažením tkanicí či gumou v úrovni lícních kostí.

 7. Povrch těla chraňte kombinézou, kalhotami, pláštěm, pláštěnkou do deště, šusťákovou sportovní soupravou. Oděvy je nutné dostatečně utěsnit u krku, rukávů a nohavic.

 8. Nohy chraňte vysokými botami, nebo holínkami.

 9. Ruce chraňte gumovými nebo koženými rukavicemi.

   

  Při návratu ze zamořeného prostoru do obývacích prostorů odložte před vchodem veškerý svrchní oděv do igelitového pytle a zavažte jej. Pokud je to možné, pečlivě se osprchujte, otřete do sucha a oblečte se do suchého oděvu.

 

 

NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY

 

Nebezpečné chemické látky jsou látky vysoce toxické, toxické, zdraví škodlivé, karcinogenní, výbušné, žíravé a jiné. Tyto látky po vniknutí do organismu (vdechnutím, požitím, kůží) mohou i ve velmi malém množství způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt.

Únik těchto látek hrozí při průmyslové havárii – stacionární zdroje (zařízení pro zpracování mléka a masa, zimní stadiony). Další možností úniku nebezpečných chemických látek je jejich silniční a železniční přeprava.

 

Co mám v  případě úniku nebezpečné chemické látky dělat?

        

Volejte Hasičský záchranný sbor ČR – 150, Zdravotnickou záchrannou službu – 155, nebo Policii ČR – 158.

Nepřibližujte se k místu havárie!, koncentrace nebezpečné látky je zde nejvyšší a jste více ohroženi.

Vyhledejte vhodný úkryt, většina plynů se drží při zemi. Snáze se dostanou do sklepních prostor než do místností ve vyšších patrech

Utěsněte místnost – neotvírejte okna!, vypněte klimatizaci.

Sledujte hromadné sdělovací prostředky ( TV, rozhlas).

Respektujte pokyny a nařízení složek integrovaného záchranného systému.

 

Při silniční a železniční dopravě nebezpečných věcí se užívají výstražné tabulky oranžové barvy s černým okrajem. V horní polovině je identifikační číslo označující nebezpečí, v dolní identifikační číslo látky.

 

Příklad označení vozů přepravujících benzín:

Kemlerův kód:

            33 – lehce vznětlivá kapalina

           

UN kód:

            1203 – benzín, nebo palivo pro zážehové motory

 33    33  

1203

 

 

 

 

 

OCHRANA OBYVATELSTVA PŘI POVODNI

 

Povodeň – přechodné, výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém hrozí vylití vody z koryta, nebo při kterém se voda z koryta vylévá a může způsobit škody. Za nebezpečí povodně se považují situace určené povodňovými plány, popř. situace tak označené předpovědní povodňovou službou.

 

Stupně povodňové aktivity:

 

 1. < >< >< >

  při vyhlášení stavu pohotovosti:

 2. poslech hromadných sdělovacích prostředků

 3. uposlechnout příkazy povodňových orgánů, Policie ČR a záchranářů

 4. aktivně se zapojte do ochrany před povodněmi podle pokynů povodňových orgánů

 5. informujte se o způsobu a místě evakuace

 6. připravte si těsnící materiál – pytel s pískem, těsnící desky, ucpávky kanalizace

 7. při vyhlášení stavu ohrožení:

 8. připravte si evakuační zavazadlo

 9. cenné věci, potraviny a nebezpečné látky přeneste do vyšších pater

 10. připravte vyvedení hospodářských zvířat

 11. připravte rodinu a domácí zvířata na evakuaci

 12. odstranit- zajistit snadno odplavitelný materiál

 13. při zaplavování domu vypněte hlavní přívod el. energie, plynu a vody

 

 

Havarijní příručka Je Dukovany - ke stažení

 

 

ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY

 

Složky IZS:

MV ČR - Generálního ředitelství HZS

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina¨

Policie ČR

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, příspěvková organizace

 

Zajímavé odkazy:

www.zachranny-kruh.cz Bezpečnostní internetový portál, interaktivní kurzy

www.ibesip.cz BESIP, dopravní výchova, spoty „Nemyslíš – zaplatíš“, statistiky nehodovosti a bodů

www.ochranaobyvatel.cz Informační portál k ochraně obyvatelstva, televizní spoty

Zdravotní rádce, první pomoc

Dokumenty a publikace Ministerstva obrany ČR

 

Další informace naleznete na stránkách:

kraje Vysočina

Český červený kříž

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Aktuální teplota

29.5.2024 11:05

Aktuální teplota:

16.1 °C

Vlhkost:

65.0 %

Rosný bod:

9.5 °C

Svátek

Svátek má Maxmilián

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Mezinárodní den ochránců míru

Zítra má svátek Ferdinand

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Evropský den sousedů
 • Evropský den melanomu

Interaktivní mapa

 

Interaktivní mapa

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
1
12
13 14 15 16 17 18
1
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
1
2

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:111
TÝDEN:529
CELKEM:584846

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Překlad (translations)