Petrůvky - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Příroda

Mokřady

Nad severozápadním okrajem obce Petrůvky v nadmořské výšce 500 - 515 m n. m. byly vytvořeny mokřady. Nachází se v úseku dlouhém cca 400 metrů v nivě Štěpánovického potoka v podobě různorodých drobných až velkých tůní.
Levý okraj nivy je lemován lesním porostem a pomístně vystupujicími skalkami. Pravý okraj je tvořen travobylinnými plochami a dřevinami. Dno nivy je po celé délce zatravněno. Hladina spodní vody je mělce položena.
Lokalita je vhodným místem pro vytvoření malebného přírodního zákoutí. V dotčeném území se dá předpokládat, že se zde nachází několik druhů obojživelníků. Jako jsou např. ropucha, čolek, skokani i rosnička.
Vzhledem k omezení velikosti tůní nelze očekávat hnízdění mokřadních ptáků, pouze hnízdění běžných druhů jako je např. kachna divoká. Lze zde najít i společenstva vážek. Mokřady slouží mnoha lesním zvířatům a živočichům jako útočiště pitné vody.
Všechny tůně jsou izolovány od vlastního potoka a jsou tvořeny výhradně průsaky hladiny spodní vody.

mokřadmokřad

Rybníky

Horní rybník

rybíkJe větší obecní rybník, který se nachází při vstupu do obce směrem od Třebíče. V roce 2005 zde úspěšně proběhl výlov. V sítích místních rybářů se mrskalo několik druhů ryb. Jako např. kapři, amuři, candáti, štiky. V okolí rybníka je možné sledovat i obojživelníky jako jsou ropuchy, skokani a čolci. Dále je zde možné zahlédnout užovku obojkovou a společenství bezobratlých živočichů např. vážek. Mezi ptactvo, které se zde objevuje patří kachna divoká, a mnoho dalších zpěvných druhů. Domov těmto ptákům poskytují stromy, které lemují rybník téměř ze všech stran, kromě silnice.
Od počátku roku 2006 probíhala oprava a odbahnění tohoto rybníka. Od poloviny března bylo vybudováno vypouštěcí potrubí s vývodem do Štěpánovického potoka. V červnu bylo z jedné třetiny provedeno zpevnění hráze betonovou penetrací a provedena montáž ocelových svodidel.
Po celkové rekonstrukci  od roku 2008 je Horní rybník využíván pro chov ryb a k rekreaci.

Rybníček Přaslička

rybníkTento malý obecní rybníček zakončuje naši ves. Nachází se u silnice směrem na Ostašov. Je rájem obojživelníků jako jsou ropuchy, skokani, čolci. Jelikož se nachází na pokraji lesa, žije v jeho okolí mnoho ptactva i lesních zvířat. Do budoucna čeká tento rybníček odbahnění a oprava hráze - přepadu.

 

Dolní žleb

rybnkZakladatelem tohoto velkého rybníku byl p. MVDr. Novák Oldřich. Dolní žleb vznikl v roce 2003 za  velikého sucha. Jeho výměra činí 0,5733 ha. Jedná se o zajímavou lokalitu, která vynikne ve všech ročních obdobích. Z pravé strany rybník sousedí s lesním porostem s druhově pestrou skladbou a z levé strany je lemován zemědělským polem.
V okolí se vyskytuje mnoho druhů zvířat. Můžeme zde objevit vážky, raky, ondatry, ryby a mnoho dalších živočichů.

Horní žleb

rybníkZakladatelem tohoto velkého rybníku byl p. MVDr. Novák Oldřich. Vznikl taktéž v roce 2003 za velikého sucha. Jeho výměr je 0,6380 ha. Okolí rybníku z pravé strany je tvořeno lesním porostem rovněž s druhově pestrou skladbou dřevin. Podél celého rybníku roste velké množství bylin a rostlin. Stejní živočichové se zde vyskytují jako u Dolního žlebu. Oba rybníky na sebe vzájemně navazují.

 

Novákův rybník nad Horním žlebem

rybníkZakladatelem tohoto velkého rybníku byl p. MVDr. Novák Oldřich. Okolí rybníku je  z pravé strany  tvořeno lesním porostem. Levou stranu lemuje zemědělské pole a sousedící rybníček pana Smutného. K tomuto nádhernému rybníku se dostaneme přímo po polní cestě směrem za ves ke skládce a na křižovatce doprava.

 

Novákův rybníček

ybníkJe to malý rybníček, který se nachází za bytovým domem. Jeho zakladatelem byl p. MVDr. Novák Oldřich. Okolí je tvořeno travobylinnými plochami.