Světová válka 1914-1918

Světová válka 1914-1918

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Dne 28. července 1914 vypovědělo Rakousko - Uhersko válku Srbsku, ze kterého povstala světová válka. Ta zanechala bolestnou kapitolu v historii obce. Na bojištích padlo 7 mužů. Z obce Petrůvek byli povoláni do zbraní tehdejší občané.

Josef Veleba - rolník dům č. 11.

František Rymeš - domkař.

Jakub Hobza - domkař č. 32.

Jan Hlouch -  rol. syn č. 5.

Josef Hlouch - rol. syn č. 5.

František Česnek - příručí č. 3. Byl synem správce školy, vojín pěš. pluku č. 8. Byl raněn v boji proti Rusům do stehna. Posléze se zúčastnil bojů proti Srbům, kde byl těžce raněn do pravé ruky.

Josef Neulinger - domkař č. 30.

Jan Brabec - mistr kovářský č. 31.

Antonín Papula - rolník č. 12.

František Vítek - rolník č. 13.

František Ujčík - domkař. Stal se vojínem zeměbraneckého pluku. Byl raněn v boji proti Rusům do nohy.

Při odvodu v měsíci lednu 1915 byli odvedeni z Petrůvek tito občané:

Jindřich Janoušek - dělník zeměděl.

Jakub Janoušek - rolník. Padl v roce 1916.

František  Mašeja - domkař.

Při odvodu dne 1. března 1915 šli mladí chlapci ve věku 19 let:

Jan Česnek - žák obchodní akademie, syn správce školy. Bojoval v Rusku na frontě ve městě Irkutsk.

František Pokorný - syn Fr. Pokorného rolníka č. 4. Padl  v roce 1915 na severním bojišti. Sloužil u pluku v Jihlavě.

V měsíci červnu 1915 byli odvedeni:

Ladislav Česnek - bankovní úředník a syn správce školy.

František Hekrdle - obuvník. Byl raněn do obličeje  v Itálii. V roce 1916 byl vyznamenán stříbrnou medailí za statečnost.

Jakub Janík - domkař. Padl v roce 1917.

Dne 30. června 1915 byl odveden ve věku 18 let syn  Františka Nováka - rolníka č. 6, František Novák.

dne 17. září 1915 byli odvedeni domobranci od 43 - 50 roků:

František Pokorný - rolník č. 4.

Antonín Novák - domkař.

Josef Veleba - rolník č. 7.

František Janoušek - obuvník.

Dne 14. listopadu 1914 padl v boji proti Rusům Emanuel Rymeš, vojín zeměbranec. pluku č. 21.

V měsíci květnu 1916 byli odvedeni k domobraně následující chlapci ve věku 18 let:

Cejpek František č. 16.

Bohuslav František č. 14.

Ujčík Alois. Padl v roce 1917.

Dne 27. července 1916 byli odvedeni k domobraně:

Hladký Josef

Urban Josef.

Cejpek František.

V měsíci únoru 1917 byli odvedeni chlapci ve věku 18 let:

Emil Česnek - syn správce školy abiturient vyšší zemské reálky ve Velkém Meziříčí, kadet a aspirant pluku č. 15. Padl v roce 1918.

Josef Šeda - bývalý žák zdejší školy. Byl vyznamenán za statečnost stříbrnou medailí v boji v Itálii. Padl v roce 1918.

Na počest hrdinům a na památku, kteří padli ve světové válce 1914 - 1918, byl vystavěn pomník v roce 1917. Podklady a veškeré informace byly čerpané ze školní kroniky obce Petrůvky založené roku 1879.

 

Památník padlých

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK