Obecní škola

Obecní škola

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Historie obecní školy v Petrůvkách

Jednotřídní obecná škola v Petrůvkách byla založena r. 1808. Chodilo do ní 18-24 dětí z Petrůvek. Když se r. 1854 přiškolila obec Ostašov, byla postavena nová škola uprostřed návsi. Poněvadž ani tato brzy značnému počtu žactva nevyhovovala, zakoupily obce Petrůvky a Ostašov r. 1888 selský dům, který byl upraven na byt správce školy a k němu přistavena třída.

Třída byla dosti veliká. Měla 4 okna, byla světlá ale vlhká. Byt správce měl 2 pokoje a kuchyni. Tělocvična zde nebyla. V létě se používalo školního dvora za cvičiště. Zde bylo postaveno nejnutnější tělocvičné nářadí.

Učební pomůcky většinou zhotovoval první správce školy František Česnek. Poté pak byla zřízena knihovna a školní lékárnička.

V r.1925 byla provedena důkladná oprava v bytě správce školy, která si vyžádala nákladu 6.307 Kč. Do oken v bytě byly pořízeny záclony. Před školou zřízen z cementových rour můstek, na školu opatřen nápis. Starý zanešený kanál byl zrušen a nový kanál z cementových rour byl veden podél školní budovy.

Návštěva školy byla velmi pilná, zdravotní stav žactva dobrý. Žákovské střádání bylo zavedeno r. 1924. Každý žák měl vkladní knížku. Za školní rok 1924-25 bylo ušetřeno 1.248 Kč. Místní školní rada se starala o školu. Pojistila všechno žactvo proti úrazu.

Zdejší škola vystavovala 65 výkresů a 13 předmětů z ručních prací dívčích. Stánek byl umístěn na chodbě a byl ozdoben květinami. Děti navštívily hromadně výstavu 22. června 1925. Poslechly si také radio-koncert a odpoledne se příjemně pobavily v biu Apollo.

V této poválečné době zřídka kdo odcházel na studie. Děti po vychození školy většinou zůstávaly doma a pomáhaly s hospodářstvím nebo se učily řemeslu.

Škola se pak postupně po létech začala stále více upravovat a vylepšovat, aby splňovala veškeré požadavky pro zdárný vývoj dětí z Petrůvek a z Ostašova. 

Historie školy se uzavřela na konci školního roku 1973/74, kdy byla pro malý počet žáků zrušena.

Seznam učitelů a jejich působení v obci Petrůvky:

 

škola

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK