Navigace

Obsah

Závěrečný účet 

 

Také též k dispozici na úřední desce, případně v archivu úřední desky.

 

2016

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

Schválený závěrečný účet za rok 2016

 

2017

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 - 1. část

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 - 2. část

Schválený závěrečný účet obce Petrůvky za rok 2017 - 1. část

Schválený závěrečný účet obce Petrůvky za rok 2017 - 2. část

 
2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 - druhá část

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvky 2018

Příloha 2018 Petrůvky

Rozvaha 2018

Výkaz pro plnění hodnocení rozpočtu 2018 Petrůvky

Výkaz zisku a ztráty 2018 Petrůvky

 

Schválený závěrečný účet obce Petrůvky za rok 2018

Příloha 2018 Petrůvky

Rozvaha 2018

Výkaz pro plnění hodnocení rozpočtu 2018 Petrůvky 

Výkaz zisku a ztráty 2018 Petrůvky